بازاریابی صادراتی محصولات فولادی

صادرات محصولات فولادی ایران 4 میلیارد دلار در سال می‌باشد. از آنجایی که ظرفیت تولید محصولات فولادی در کشور بیشتر از تقاضای داخلی است بخشی از آن به صادرات اختصاص داده شده است. صادرات شمش‌های فولادی در رتبه اول ارزآوری این صنعت قرار دارند و پس از آن میلگرد ، لوله ها و پروفیل‌ها در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.

ایران در عرصه صادرات محصولات فولادی به خصوص میلگرد بازار صادراتی خوبی دارد. صادرات آهن آلات به کشورهای دیگر یکی از مزیت‌های اقتصادی کشور است. ایران با توجه به معادن سنگ آهن از کیفیت و قیمت بسیار مناسبی برخودار می باشد. در این میان واحدهای میانی (کارخانه‌های نوردی میلگرد و مقاطع ساختمانی)، به تعداد قابل توجهی و در نقاط مختلف کشور احداث شده و مشغول به فعالیت می‌باشند. در زمینه صادرات محصولات فولادی ایران با کشورهای منطقه خاورمیانه و کشورهای همسایه ارتباط تجاری بیشتری نسبت به سایر کشورها داشته است. لذا مجموع کشورهای منطقه خاورمیانه و همسایه به عنوان کشورهای هدف در اولویت قرار دارند.

فهرست عمده ترین محصولات صادراتی ایران در زمینه محصولات فولادی به تفکیک کد تعرفه

ردیف کد تعرفه شرح تعرفه
1 72031000 محصولات آهنی حاصل ا زا حیاء مستقیم کلوخه های معدنی آهن؛ به شکل توده، گلوله وحبه واشکال همانند
2 72039000 محصولات آهنی اسفنجی، که در جای دیگر ذکر نشده، و 99.94% آهن خالص، به شکل توده، حبه و…
3 72061000 شمش از آهن و فولاد غیر ممزوج، که در جای دیگر ذکرنشده.
4 72069000 آهن و فولاد غیرممزوج، به اشکال ا بتدا ئی (غیر ازشمش)، که در جای دیگرذکرنشده.
5 72071190 محصولات نیمه تمام ازآهن یا فولاد غیرممزوج با سطح مقطع مربع یا مستطیل که اندازه پهنای آن کمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بیش از 200 میلی متر
6 72071290 شمش ا ز آهن و فولادغیرممزوج؛ که در جای دیگر ذکرنشده.
7 72071900 محصولات نیمه تمام ا زآهن یا فولاد غیرممزوج دارای کمتر از 25% کربن، که در جای دیگر ذکرنشده.
8 72083710 محصولات از آهن یا فولادغیر ممزوج تخت و گرم نوردشده، به شکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 میلی متر و بالاتر با گریدهای X60 و بیشتر جهت تولید لوله های مورد استفاده در پروژه های نفت، گاز وپتروشیمی
9 72083800 محصولات از اهن یا فولادغیر ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار با پهنای 600mm یا بیشتربه ضخامت 3 تا 75/4 میلی متر
10 72083900 محصولات از آهن یا فولاد غیر ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهنای 600mm یا کمتربه ضخامت کمتر از mm3
11 72104900 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت نوردشده، باپهنای حدا قل 600mmآبکاری شده یاا ندودشده باروی غیر مذکور در جای دیگر
12 72131090 سایر میله های گرم نورد شده بصورت طومارهای نامنظم پیچیده شده دارای دندانه، برآمدگی گودی یاغیره که در جای دیگری ذکر نشده باشد
13 72139110 میله های گرم نورد شده ازآهن یافولاد غیر ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9میلیمتر (مفتول فولادی 5/5میلمتر پرکربن)
14 72142000 میله های آهنی یافولادی، گرم نوردشده دارای دندانه، برامدگی گودی یابعداز نورد تاب دا ده شده، یاباتغییرشکل یافتگیهای حاصل ا زنورد
15 72162100 پروفیل بامقطعL ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترودشده بابلندی کمتر از80میلیمتر.
16 72163100 پروفیل بامقطعU ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترودشده بابلندی 80میلیمتریابیشتر.
17 72163200 پروفیل بامقطعI ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم کشیده شده یااکسترودشده بابلندی 80میلیمتریابیشتر.
18 72181000 شمش واشکال ا بتدائی دیگر، از فولاد زنگ نزن.
19 72279000 میله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهای نامنظم پیچیده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جای دیگرذکرنشده.
20 72283090 میله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده غیر از سطح مقطع مثلث توپر
21 73049000 لوله ها یا پروفیل های توخالی بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غیرمدور.
22 73066110 لوله ها و پروفیل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن یا ا زفولاد، با قطر خارجی کمتر از 2/203 میلیمتر
23 73069010 سایر لوله وپروفیل های توخالی ازآهن یاازفولاد باقطر خارجی کمتر از 2/203 میلیمتر
24 73083090 سایر به غیر از انواع درب اتوماتیک طبقات اسانسور
25 73084000 تجهیزات برای چوب بست زدن، پشت دری ساختن، شمع زدن یاحائل قراردادن ازچدن، اهن یافولاد.

 الزامات صادرات محصولات فولادی

به منظور حضور مستمر در بازارهای جهانی و ارتقای سهم بازار صادراتی و بازارسازی‌های جدید، اقدامات ذیل ضروری به نظر می‌رسد؛

  • ارتقای سطح بهره وری در زنجیره تولیدی صنایع آهن و فولاد و اقتصادی نمودن تولید و کاهش قیمت تمام شده جهت حفظ توانایی رقابت و حضور در بازارهای هدف

  • بهبود شرایط تجاری و ساماندهی نقل و انتقالات مالی و پولی

  • ایجاد شرایط فروش اعتباری و مدت دار و همکاری شرکت‌ها و تولیدکنندگان آهن و فولاد با موسسات مالی، پولی و تجاری

  • وضع قوانین و مقررات و مشوق‌های صادراتی و تشویق همه جانبه صادرات از معدن تا محصولات نهایی فولاد برای مازاد بر مصرف و نیاز داخل کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *