کسب و کارها می‌توانند با استفاده از ابزار بازاریابی محتوا در نتایج جستجوهای اینترنتی قرار گیرند، بازدیدکنندگان بیشتری جذب کنند و میزان فروش و سودآوری شان افزایش یابد. در راستای تحقق این اهداف، پروژه‌های تولید محتوا طی مراحل زیر قابل اجراء خواهند بود؛

  • حضور در محل شرکت و برگزاری جلسه مشترک با مدیریت
  • بررسی و تحلیل رفتار مخاطبان و مشتریان در حوزه کسب و کار مربوطه
  • مطالعه رفتار رقباء در زمینه تولید و انتشار محتوا
  • ارزیابی اطلاعات و دانش موجود در شرکت
  • جمع بندی اطلاعات و تدوین برنامه تولید محتوا
  • تعیین تعداد و ترکیب محتوای مورد نیاز جهت تأمین نیاز شرکت در زمینه بازاریابی محتوا
  • تعیین برنامه زمانبندی تحویل کار
  • تولید محتوای سفارشی شامل نگارش مطالب و ساخت اینفوگرافیک‌‌ها
  • اعمال نظرات کارفرما در محتوای تولیدی و نهایی نمودن آن
  • بارگذاری محتوای تولیدی در وب سایت شرکت