مراحل اجرای بازاریابی چریکی

سازمانی که استراتژی بازاریابی پارتیزانی را انتخاب می کند به این مسئله آگاه است که بازاریابی یک فرآیند و نه یک رویداد است. لوینسون یک حمله بازاریابی گام به گام را به شرحی که در ادامه می آید مطرح می کند. این امر به یک بازاریاب چریکی کمک می کند جنگ های واقعی را برای کسب سود برنده شود:

گام اول: بازار را جستجو کنید. این امر در گروی جستجوی بازار، محصول، خدمت، گزینه های رسانه ای، رقابت، مشتریان، فناوری، مزیت هایی که می توان به دست آورد و ترکیب شدن با شرکای بالقوه بازاریابی است.

گام دوم: فهرستی از سودها و مزیت ها بنویسید. فهرستی از مزیت هایی که شرکت ارائه می کند ایجاد کنید. این کار شامل دعوت کردن مشتریان به بحث و مشارکت در تکمیل فهرست با ذکر مزیت هایی است که شرکت قبلا آنها را مزیت تلقی نکرده بود. با این فهرست شرکت مزیت رقابتی خود را تعریف می کند. این ویژگی به اتخاذ تصمیمات در مورد سیاست اصلی برنامه بازاریابی می انجامد.

گام سوم: حربه های بازاریابی را که شرکت در حملات خود به کار خواهد گرفت انتخاب کنید. درباره ترتیب و اولویت به کارگیری و اجرای این حربه ها تصمیم گیری کنید؛ چه کسی مجری خواهدت بود و حربه ها را پیگیری خواهد کرد و تاریخ دقیق اجرای هر یک چه زمانی خواهد بود؟

گام چهارم: برنامه بازاریابی طراحی کنید. بر اهداف خاص بازاریابی شرکت برای دستیابی تمرکز کنید. این برنامه باید بر «استراتژی های خلاقی» مشتمل باشد که به طور اجمالی برای ارسال پیام به بازارهای هدف به کار گرفته می شوند.

گام پنجم: تقویمی پارتیزانی ایجاد کنید؛ از این طریق تصمیم گیری و اجتناب از حوادث آسان تر خواهد شد.

گام ششم: اصلاحات و تنظیمات مورد نیاز را با شرکای بازاریابی به شکل ترکیبی اعمال کنید. این کسب و کار با شرکا می تواند به تجارت از طریق افزایش عرضه بازار، ضمن به اشتراک گذاشتن هزینه های بازاریابی، کمک کند.

گام هفتم: حمله بازاریابی پارتیزانی را با اجرای برخی حربه ها آغاز کنید. هیچ دلیلی برای اجرای یکباره همه روش ها وجود ندارد؛ حمله را با سرعتی مناسب، با در نظر گرفتن جنبه های هیجانی و روانی و مالی، اجرا کنید.

گام هشتم: حمله را حفظ و پشتیبانی کنید. سنجش اثربخشی بازاریابی امری حیاتی است و اگر سازمانی آمار و ارقام را به اطلاعات بدل کند؛ می تواند اثربخشی بودجه بازاریابی را چند برابر کند.

گام نهم: حمله را در تمامی حوزه ها و زمینه ها بهبود ببخشید؛ پیام، انتخاب رسانه، راهکارها و بودجه را بهبود ببخشید. هرگز تغییر و تحول ایجاد نکنید، در عوض بخش هایی را بهبود دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *