گامهای اجرای سمپلینگ

سمپلینگ در دهه گذشته یکی از کارامد ترین رسانه های تبلیغاتی در کشورهای صنعتی برده و به عنوان رسانه تبلیغاتی پویا زنده عامل ایجاد حلقه های ارتباطی بین تولید کننده و مصرف کننده می باشد. در این طرح با سازماندهی تیم سمپلینگ متشکل از نیروهای جوان ، فعال ، پر انرژی و آموزش دیده از یک سو و شناخت بازار مصرف و مشتری بالقوه محصول از سوی دیگر با رائه اطلاعات مفید و مشخصات محصول و توزیع نمونه رایگان محصول اقدام به ایجاد حلقه های ارتباطی مورد نظر می نماید .

سمپلینگ دارای فرآیندی سیستماتیک است که شامل ۵ مرحله می باشد در نمودار زیر به این مراحل اشاره شده است:

گام اول : آگاهی و شناخت

– شناخت محصول با همکاری کارفرما
– شناخت بازار فروش ا همکاری کارفرما
– شناخت امکانات مورد نیاز
– جمع آوری نیروی انسانی مورد نیاز

گام دوم : برنامه ریزی

– آموزش نیروی انسانی
– تیم سازی
– طراحی فرمهای گزارشی
– تهیه امکانات مورد نیاز
– برنامه ریزی محلهای سمپل

گام سوم : اجرا

– هماهنگی و اخذ مجوزهای مربوطه از محلهای سمپل
– نظارت بر تیم سمپلینگ
– تکمیل گزارشات

گام چهارم : ارزیابی

– جمع آوری گزارشات
– تهیه نمودار عملکرد تیم سمپل
– شناسایی نقاط قوت و ضعف

گام پنجم : بازخورد

– انتقال اطلاعات و ارزیابیها به کارفرما
– ثبت سوابق و تجربیات برای پروژ های بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *