امروزه اثربخشی بازاریابی و تبلیغات سنتی کاهش یافته و روش‌های نوین به میدان آمده‌اند. اینترنت فضایی مناسب برای جلب مشتریان بالقوه ایجاد کرده و می‌توان با صرف هزینه‌های منطقی، پروژه‌های تبلیغات و بازاریابی را در آن برنامه ریزی و اجراء نمود.

تولید محتوا به صورت متن و تصویر و استفاده از آن در فضای مجازی یکی از راههای مؤثر برای جذب مشتریان می‌باشد. در واقع هدف عبارت است از؛ بیشتر و بهتر دیده شدن از طریق برقراری ارتباط مناسب بین نیاز مشتریان و کالا و خدمات شما.

با تولید مطالب قانع کننده و ارزشمندی که مورد توجه خوانندگان شما قرار می‌گیرد، اعتماد مخاطبان خود را جلب خواهید کرد. تحقیقات نشان می‌دهد هرچه مطالب بیشتر و مفیدتری را در اختیار مخاطبانتان قرار دهید، احتمال خرید آن‌ها از شما بیشتر خواهد شد.

بازاریابی اینترنتی ارزان‌تر و مؤثرتر از اشکال سنتی تبلیغات است. همچنین اثبات شده است که بر تبدیل مخاطب به مشتری تأثیر فراوانی دارد.