بازاریابی صادراتی لبنیات

صادرات لبنیات ایران 600 میلیون دلار در سال می‌باشد و عمدتاً شامل پنیر، خامه، ماست، دوغ و شیر خشک صنعتی است. عراق، افغانستان، روسیه و کشورهای حاشیه خلیج ‌فارس اصلی‌ترین مشتریان محصولات لبنی ایران را تشکیل می‌دهند. در حال حاضر ایران بزرگ‌ترین صادرکننده محصولات لبنی در کل خاورمیانه است.

فهرست عمده ترین محصولات صادراتی ایران در زمینه لبنیات به تفکیک کد تعرفه

ردیف کد تعرفه شرح تعرفه
1 04011000 شیر و خامه شیر، غلیظ نشده، بدون افزودن قند یا مواد شیرین کننده دیگر.
2 04012000 شیر و خامه با مواد چرب بیش از1%و حدا کثر6،% تغلیظ نشده یا شیرین نشده
3 04015010 خامه شیر
4 04021010 شیرخشک اطفال در بسته بندی های تحت خلا و یک کیلوگرم و کمتر که میزا ن مواد چرب آن یک و نیم% و یا کمتر باشد
5 04021030 شیر خشک صنعتی
6 04021090 سایر (شیرخشک صنعتی) به شکل پودر، به شکل دانه ریز یا به هر شکل جامد دیگر که میزان مواد چرب ان بیشتر از 5/1% وزنی نباشد غیر موارد مذکور
7 04022110 شیرخشک ا طفال در بسته بندی های تحت خلا و یک کیلوگرم و کمتر با میزا ن مواد چرب از5/1%بیشتر باشد
8 04022130 شیرخشک صنعتی
9 04031090 ماست
10 04039090 دوغ، شیر و خامه بسته بندی شده کفیر و سایر شیرها و خامه ها ی تخمیرشده… به استثنای فرآورده های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار
11 04049010 پودر آب پنیر
12 04049090 سایر
13 04051010 کره بسته بندی شده بصورت بسته های 500 گرمی و کمتر
14 04051020 کره بسته بند ی شده به صورت بسته های بیش از 500 گرم
15 04061000 پنیر تازه ، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر کشک
16 04062000 پنیر رنده شده یا به صورت پودر از هر نوع
17 04069000 سایر پنیر ها که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشد

نکات و الزامات صادرات لبنیات

  • لبنیات به دلیل فسادپذیر بودن و داشتن تاریخ مصرف کوتاه مدت عمدتاً به کشورهای همسایه صادر می‌گردد، بنابراین لازم است برنامه‌های بازاریابی بر روی این کشورها متمرکز باشد.

  • ذائقه مصرف کننده در این کشورها باید مورد توجه قرار گیرد.

  • با توجه به مصرف روزافزون این محصولات در کشورهای همسایه امکان توسعه صادرات محصولات لبنی در سال‌های آتی فراهم می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *